Vlaštovky

Nejstarším dětem nabízíme předškolní výchovu v českém i německém jazyce a připravujeme je na vstup do českých, německých i mezinárodních škol. S předškoláky pracujeme na komplexnějších, věkově přiměřených projektech, které u nich podporují samostatnost, prohlubují jejich znalosti a posilují pocit sounáležitosti se skupinou. Snažíme se podporovat a udržovat přirozenou chuť dětí se učit, což je jedním ze základních předpokladů jejich úspěchu ve škole. U předškolních dětí podporujeme formou různých cíleně zaměřených aktivit další rozvoj jejich schopností především v těchto oblastech: emocionální a sociální kompetence, komunikační schopnosti v českém i německém jazyce, práce s čísly, grofomotorika, logopedie, koncentrace a udržení pozornosti. U předškoláků se snažíme rozvíjet také jejich digitální a mediální kompetenci, která v dnešní době představuje jeden z důležitých pilířů vzdělávání již v předškolní pedagogice.

I u předškoláků hraje důležitou roli v každodenním programu hudba, zpěv a tanec, jednou týdně i ve skupině Vlaštovek nabízíme speciální hudební program s naší hudební pedagožkou. 

V oblasti předškolní výchovy spolupracujeme zejména se Základní školou Kladská v Praze 2. Pro předškolní děti platí povinná předškolní docházka 5x týdně alespoň na dopoledne.


Učitelé:


Fotoalbum