Digitální a mediální výchova

Tak jako my dospělí i malé děti jsou dnes každý den vystavovány životu v technicky vyspělém světě plném moderních a digitálních technologií, automatizace a robotizace. A právě k tomu, aby dnešnímu světu rozuměly, nebály se ho, orientovaly se v něm a byly schopny se později uplatnit, by je měla vést digitální výchova. Směřujeme děti k tomu, aby uměly smysluplně zacházet s digitálními médii a využívat tato média k jejich rozvoji a učení. Ve školce jsme se vybavili digitálními hračkami (Bee Bot a Ozobot), které u dětí rozvíjejí logické myšlení, prostorovou orientaci, postřeh, paměť a základy programování. Digitální výchova je vedena formou hry a tak, aby děti zapojovaly svou fantazii a představivost. V rámci digitální výchovy jsem s mateřskou školou navštívili Technické muzeum, kde pro nás byl připraven program na rozvoj digitálního vnímání a společně jsme také zavítali do IQ parku v Liberci. Přímo v mateřské škole jsme pak shlédli představení s názvem Můj nový telefon, které se zabývalo prevencí zavislosti a bezpečným užíváním právě mobilních telefonů a následně také představení Můj bezpečný tablet.

S dětmi zkoušíme točit i krátké filmy a podněcujeme je k tomu, aby samy vymýšlely scénáře k těmto krátkým videím a zkoušely i některé záběry natočit samy. Digitální výchova probíhá zvláště u starších dětí ze skupiny Vlaštovek a Kačenek. Naše školka se zapojila do evropského programu DISEM, který se zabývá digitalizací a vhodným využitím médií v předškolním vzdělávání. V rámci tohoto programu vycestovali naši pedagogové na hospitace a semináře do Estonska, Dánska a Německa a naši školku navštívili kolegové z těchto evropských zemí. Spolupráce v rámci tohoto projektu nadále pokračuje a náš pedagogický tým se v této oblasti stále vzdělává.