Hudební výchova

Dvojjazyčný koncept naší školky vhodně obohacujeme o aspekt hudební výchovy pod vedením hudební pedagožky a violistky Angeliky Boué.

Právě hudba hraje důležitou roli při osvojování cizích jazyků. Uvádí se, že levá mozková hemisféra je odpovědná za vnímání řeči, zatímco pravá hemisféra je spjatá s hudebním vnímáním. Výsledky posledních vědeckých výzkumů však ukazují, že na tvorbě řeči se podílejí obě hemisféry. Z naší praxe víme, že texty písniček jsou často prvními cizími slovy, která děti ve školce použijí. Hudba zároveň podporuje osvojení správné intonace a v neposlední řadě přináší dětem radost a zábavu.

Hudební výchova je jednou týdně zařazena do dopoledního programu ve všech třídách. Vede ji naše kolegyně a hudební pedagožka, Angelika Boué. Angelika je violistka, vystudovala hudbu v Norimberku a v Londýně, čtyři roky hrála v opeře v Lisabonu, nyní spolupracuje s Pražskou komorní filharmonií a Vídeňskou komorní filharmonií. Se skupinou Ramonika se věnuje dětským hudebním představením. Angelika ovládá kromě violy i hru na řadu dalších hudebních nástrojů.

Pro kvalitní hudební výchovu jsme se ve školce vybavili vhodnými pomůckami. Mezi ně patří dva speciální hudební vozíky, které obsahují více než dvacet jednoduchých rytmických a hudebních nástrojů a 60cm dlouhý sopránový diatonický xylofon z masivního borovicového dřeva. Ve školce již máme klavír, kytaru, keyboard. Naše další kolegyně Šárka je profesionální houslistka, výborně hraje na klavír a kytaru a ovládá hru i na další hudební nástroje.

Do školky v rámci pravidelných hudebních projektů zveme hudebníky, kteří dětem představí různé hudební nástroje, a pořádáme koncerty.

Vždy se moc těšíme, když se naše školka rozezní hudbou a zpěvem!Fotoalbum

Hudební projekt v KIDS Company Praha
Hudební projekt v KIDS Company Praha
Hudební projekt v KIDS Company Praha
Hudební projekt v KIDS Company Praha
Hudební projekt v KIDS Company Praha
Hudební projekt v KIDS Company Praha
Hudební projekt v KIDS Company Praha
Hudební projekt v KIDS Company Praha
Hudební projekt v KIDS Company Praha
Hudební projekt v KIDS Company Praha