Vzdělávácí program

Základem naší pedagogické práce je koncepce, která je podrobně popsána v našem školním vzdělávacím programu pod názvem „Letem širým světem“.

Naším nejdůležitějším úkolem je provázet a podporovat dítě při hledání a poznávání okolního světa a pomoci mu získat pozitivní pohled na sebe samé. Ke každému dítěti přistupujeme individuálně dle jeho potřeb. Vedeme děti k samostatnosti a probouzíme v nich chuť k vlastnímu objevování a zkoušení nových věcí. Podporujeme a rozvíjíme u nich jejich sociální a emociální kompetence, stejně jako i jejich fyzickou zdatnost.

Dítě se ve školce setkává s různými jazyky a kamarády z různých zemí či kulturních prostředí. Tato zkušenost je pro děti velmi důležitá, právě různorodost je ve školce vnímána jako obohacující a zajímavá, a děti se tak jedno od druhého učí a jsou vedeny ke vzájemné toleranci. Naše multikulturní prostředí je často zdrojem pro nová témata a projekty, kterým se s dětmi věnujeme.

Přátelský vztah mezi dítětem a pedagogem je založen na vzájemné důvěře a pocitu bezpečí. Jen spokojené dítě, které se cítí dobře, se může s radostí učit a objevovat svět. Speciální důraz klademe na plánování prvních dnů dítěte ve školce, které přizpůsobíme zvlášť potřebám každého dítěte a jeho rodičů.

Důležitou částí naší pedagogické práce je pozorování dítěte. Právě tak se dozvídáme, jaké silné stránky a potřeby mají jednotlivé děti, jaká témata je zajímají, kde potřebují naši podporu a jakým vývojovým stádiem právě prochází. Naše pozorování zapisujeme a společně vyhodnocujeme. Tato dokumentace slouží především k pravidelným konzultacím s rodiči. Výsledkem dokumentace vývoje dítěte je portfolio, ve kterém zachycujeme různé vývojové a vzdělávací fáze dítěte. Společně s dítětem vytváříme knihu, která obsahuje fotografie, kresby, nápady, díla, portréty, představy, otisky rukou, oblíbené písničky a důležité okamžiky ve vývoji dítěte. Při odchodu z naší školky dostane každé dítě svůj vlastní „deník ze školky“.

Náš školní vzdělávací program „Letem širým světem“ je k nahlédnutí v kanceláři ředitelky školky.