Kačenky

Děti ve věku od čtyř do šesti let jsou zařazeny do třídy Kačenek. Děti v tomto období chtějí objevovat svět a my ve školce tento jejich přirozený zájem podporujeme a rozvíjíme různorodými aktivitami a projekty, při kterých společně s dětmi hledáme řešení. V tomto věku se také utváří individualita a osobnost jedince a my se snažíme podpořit zdravé sebevědomí každého dítěte. Komunikační, řečové schopnosti a slovní zásobu rozvíjíme pomocí říkanek, písniček a pomocí společného povídání v kroužku. Děti mají možnost vyjádřit svůj názor, učí se však také respektovat druhé a dávat jim prostor. U dětí rozvíjíme také grafomotorickou a kognitivní oblast. Jazyková koncepce vychází z imerzní metody. Učitelky hovoří s dětmi na základě principu „jedna osoba – jeden jazyk“ vždy jen svým mateřským jazykem, česky nebo německy. Imerzní metoda je velmi efektivní, neboť funguje na stejném principu, jakým se děti učí svůj rodný jazyk od rodičů. O děti ve třídě Kačenek pečují česká a německá paní učitelka.

Radost z hudby podporujeme každý den zpěvem, tancem, či doprovázením se na různé hudební nástroje. Navíc dětem jednou týdně nabízíme speciální hudební program s naší hudební pedagožkou. 

Každý den chodíme s dětmi na zahradu, pravidelně vyrážíme na výlety a procházky a jednou týdně si společně zacvičíme v tělocvičně v sokolovně. Dbáme na to, aby děti měly dostatek prostoru pro vlastní volnou hru, která je připravuje na pozdější reálný život. Právě během hry se rozvíjí nejen vnímání, myšlení a učení, ale také schopnost citů, které jsou základem pro mezilidské vztahy.


Učitelky:

Tom Seliger

učitel Kačenky a Vlaštovky

Lucie Sinecká, DiS.

učitelka Kačenky a Vlaštovky

Ella Lohnke

dobrovolnice Evropského sboru solidarity

Fotoalbum