Erasmus  +

DISEM - Digitalizace ve školkách

6.-8. prosince 2022

Další setkání projektové skupiny programu Digitalizace ve školkách se konalo v Praze. Sešli se zde kolegové z Estonska, Dánska, Německa a samozřejmě i zástupci naší školky.

Hlavní náplní setkání v Praze bylo vyhodnocení dosavadní činnosti, především hospitací kolegů v partnerských  zařízeních a plánování dalšího vzdělávání pedagogů v tomto směru. Zabývali jsme se také přípravou závěrečné zprávy k projektu.

Další setkání  účastníků je plánováno na březen, kdy se všichni opět setkání v Bielefeldu. Již se těšíme na zajímavé přednášky a školení.

A samozřejmě jsme si našli čas i na procházku adventní Prahou :)