MŠMT, Operační program Jan Ámos Komenský

Projekt č.: CZ.02.02.XX/00/22_002/0001586

 

Máme velkou radost, že jsme uspěli s naší žádostí a v rámci projektu Šablony IV pro MŠ KIDS Company Praha jsme od MŠMT obdrželi příspěvek na další vzdělávání pracovníků mateřské školy a také personální podporu zaměřenou na zvýšení kvality poskytovaného vzdělávání pro děti s odlišným mateřským jazykem.

Naše školka je od svého založení v roce 2005 bilingvní, neustále se zde setkávají děti, jejichž mateřským jazykem je čeština, s dětmi, které mají jako mateřský jazyk němčinu či jiný cizí jazyk. V současné době má minimálně 16 dětí ze školky jiný mateřský jazyk než český.

Zcela zásadní pro nás tedy je, že můžeme zaměstnávat jazykově dobře vybavené pedagogy, kteří ovládají oba jazyky. Ti potom pomáhají dětem překonat jazykovou bariéru, kterou mají zejména na počátku docházky do školky. Velmi důležitá je v tomto směru i adaptační fázi, kdy dítě do naší školky nově přichází a je potřebné, aby postupně porozumělo nejen učitelce, ale i jiným dětem.

Jsme proto velmi rádi, že v rámci projektu Šablony IV jsme obdrželi finanční podporu, díky které můžeme stále zlepšovat podporu dětí s odlišným mateřským jazykem.