Od Hlavního města Prahy jsme na tento rok obdrželi neinvestiční dotaci v rámci Programu celoměstské podpory vzdělávání.

Finanční prostředky budou vynaloženy na rozvoj digitální výchovy ve školce a na trénink komunikačních dovedností pedagogů.

Svět kolem nás se rychle mění a rozvoj logického myšlení a digitální kompetence jsou již ve většině evropských zemí důležitou součástí předškolního kurikula. Tak jako my dospělí i malé děti jsou dnes každý den vystavovány životu v technicky vyspělém světě plném moderních a digitálních technologií, automatizace a robotizace. A právě k tomu, aby dnešnímu světu rozuměly, nebály se ho, orientovaly se v něm a byly schopny se později uplatnit, by je měla vést digitální výchova, která směřuje děti k tomu, aby uměly smysluplně zacházet s digitálními médii a využívaly tato média k rozvoji a učení. Pedagogům nabídneme interní školení formou teoretických seminářů a praktických workshopů. Ve školce bychom se dále chtěli lépe vybavit digitálními pomůckami, které u dětí rozvíjejí logické myšlení, prostorovou orientaci, postřeh, paměť a základy programování.

Dobrá komunikace je základem dobrého vzdělávání a dobrých vztahů mezi pedagogy a rodiči. Pokud učitel umí dobře a profesionálně komunikovat s rodiči, profitují z toho nakonec především děti. Děti cítí atmosféru ve školce a dobrý, otevřený vztah mezi rodičem a učitelem je pro ně jistotou. Pokud se rodič cítí ve školce respektovaný a vítaný a učitel s ním komunikuje profesionálně, mohou být oba dobrými partnery při výchově a vzdělávání dětí. Na toto téma proběhnou ve školce semináře a workshopy.