Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

 

Rekonstrukce zahrady dokončena!

Včera jsme s dětmi na nově upravené zahradě rozmisťovali domečky pro ptáčky, ptačí pítko a krmítka. Povídali jsme si také o tom, jací ptáčci k nám mohou přiletět, jak je budeme pozorovat a v zimě krmit. Máme zde nově také několik hmyzích hotelů a jeden hotel pro motýly. Jsme už moc zvědaví, kdo se u nás na zahradě zabydlí nebo přiletí na návštěvu ????

Ptačí pítko a budky dětem nabídnou možnost zblízka pozorovat různé druhy ptactva a budou mít příležitost dozvědět se o důležitosti ptactva a jejich roli při ochraně zahrad před škůdci. V zimním období budeme s dětmi moct ptáčky krmit a pozorovat.

Ptačí pítko je důležitým prvkem ilustrujícím koloběh vody v přírodě. Zaplní se dešťovou vodou, která se však postupně odpaří, a až při dalším dešti se znovu naplní. V horkých letních dnech pak zásobování vodou zajišťují samy děti, což podpoří jejich cit pro odpovědnost a péči o jiné živé tvory.

Hmyzí domečky umožní ilustrovat význam hmyzu v přírodním ekosystému a pozorovat jeho pestrost a činnosti z bezprostřední blízkosti, venku a v reálném čase. Děti se budou učit jednotlivé druhy najít, pojmenovat a sledovat, jak pomáhají udržovat biologickou rovnováhu.

Environmentální výchova je velmi důležitým tématem našeho Školního vzdělávacího programu. Zahrada nám v tomto ohledu velmi pomáhá, protože nám umožňuje přiblížit dětem přírodu i uprostřed velkoměsta. Děti zapojujeme do péče o zahradu a společně se ji snažíme zvelebovat. Děti tak vedeme ke kladnému vztahu k životnímu prostředí, podněcujeme jejich chuť objevovat a zkoumat, co se v přírodě právě děje. Sledujeme společně hmyz v trávě, zrající jahody na záhonku, listí, měnící na podzim své barvy, i náhlé změny aprílového počasí. Usilujeme o to, abychom se na zahradě cítili dobře a pochutnáváme si na plodinách, které jsme sami na zahradě vypěstovali. Společně dbáme o to, abychom přírodu chránili a správně se o ni starali, neplýtvali vodou ani energií a s dětmi mluvíme právě o důležitosti těchto témat.