Erasmus+: Vzdělávácí mobilita jednotlivců

2022-1-CZ01-KA122-SCH-000076726

Naše kolegyně Lucie Vás všechny zdraví z jazykového kurzu v Irsku:

 

 

Nyní již třetí, poslední týden navštěvuji jazykovou školu CES v irském Dublinu, kam jsem měla možnost vycestovat díky evropskému programu Erasmus+. Vyučování v mé třídě vedou dva zkušení lektoři, kteří nám, studentům, poskytují maximální podporu a účast, výuka je vedena velmi příjemnou formou zaměřenou jak na gramatiku, tak na konverzaci. Tuto školu si volí studenti z celého světa, tudíž jsem denně v kontaktu s lidmi z mnoha rozličných kultur a světadílů, kvůli čemuž je pobyt zde neskutečně zajímavý a obohacující již jen z této podstaty. Angličtinu si také procvičuji při běžném pohybu po městě, v obchodech či v kavárně se spolužáky po vyučování. Lidé v Dublinu jsou přátelští a komunikativní, dají se do řeči i na neobvyklých místech a navázat s nimi kontakt je velmi snadné. Věřím, že díky studijnímu programu se mé základní znalosti v tomto jazyce upevnily a zbavily mě tak ostychu se v tomto jazyce vyjadřovat.

Tento kurz byl finančně podpořen v rámci programu Erasmus + Vzdělávací mobility jednotlivců.