ERASMUS+ Vzdělávací mobility jednotlivců

Projekt 2022-1-CZ01-KA122-SCH-000076726

Naše kolegyně Magdalena Mátlová se v květnu účastnila třítýdenního jazykového kurzu v Dublinu a takto svůj pobyt hodnotí:

"Díky projektu Erasmu+ jsem mohla strávit tři týdny v irském Dublinu, kde jsem měla možnost zlepšit si své znalosti a schopnosti v anglickém jazyce. Zkušenost to byla přínosná a obohacující. V jazykové škole CES jsem potkala mnoho milých lidí z nejrůznějších koutů světa a navázala s nimi přátelství. Seznámila jsem se s lidmi z Mexika, Chile, Brazílie, Turecka nebo Koreji. Bylo velmi zajímavé se s těmito lidmi bavit o tom, jak žijí v jejich zemi, jaká je u nich politická situace a co dělají jejich rodiny. Ve škole CES se kladl důraz na komunikaci, často jsme diskutovali o určitých tématech. Procvičovala se ale i gramatika, psaní a výslovnost. Výuka byla moderní a digitalizovaná, používali jsme online učebnici, tablety, naše konverzace jsme si nahrávali pomocí různých aplikací a poté je používali k poslechu. Lektoři každý den poslali přes aplikaci přehled probrané gramatiky a texty, které jsme četli. V Irsku se mluví mnoha nářečími, ve škole však lektoři konverzovali krásnou a čistou britskou angličtinou. Zopakovala jsem si a upevnila základy gramatiky a naučila jsem se mnoho nových slov. Běžný život v Dublinu mi přinesl mnoho situací, kde jsem měla možnost anglický jazyk trénovat. V naší česko – německé školce anglický jazyk jistě využiji. Někteří rodiče našich dětí nemluví česky ani německy, a proto s nimi potřebuji komunikovat v jazyce anglickém. Jazykový pobyt v Dublinu mi přinesl mnoho nových zážitků a zkušeností a zbavil mě ostychu komunikovat v anglickém jazyce."