ERASMUS+ Vzdělávací mobility jednotlivců

Projekt 2022-1-CZ01-KA122-SCH-000076726

Naše školka vznikla v roce 2005 jako česko-německé předškolní zařízení. Od té doby se výrazně změnil jazykový profil dětí, které do naší školky docházejí, i jejich rodin. Na začátku k nám docházely takřka výlučně děti z česko-německých rodin, v současné době hovoří rodiny našich děti i jinými jazyky a naši pedagogové stále častěji musí používat angličtinu. Do školky se v poslední době hlásí více rodin s různým jazykovým zázemím, které mají zájem, aby se jejich děti v naší školce naučili český a/nebo německý jazyk. Rodiče těchto dětí ale často mluví jinými jazyky a hlavním komunikačním jazykem se stává angličtina. Anglický jazyk využíváme již při registraci nových dětí a komunikaci s jejich rodiči. V anglickém jazyce potom pedagogové musí vést vstupní pohovor s rodiči a další pohovory o vývoji dítěte a používají jej na denní bázi při výměně informací o dítěti s rodiči.

Z tohoto důvodu jsme uvítali možnost zvýšit jazykovou kompetenci našich kolegů vysláním na intenzivní kurz anglického jazyka do zahraničí v rámci programu Erasmus +. Lepší jazykové vybavení učitelů přinese prospěch především našim dětem, ulehčí nám komunikaci s rodiči dětí, která je základem proto, abychom mohli o dítě kvalitně pečovat. Naši pedagogové jsou běžně zvyklí pracovat v českém a německém jazyce a komunikovat v obou jazycích na vysoké úrovni a stejného standartu by chtěli dosáhnout i v jazyce anglickém. Naším hlavním cílem je poskytnout všem rodinám stejně kvalitní péči a podporu bez ohledu na jejich jazykové zázemí.

Třítýdenního jazykového kurzu v Irsku se nyní účastní naše kolegyně Magdalena Mátlová, která se s námi podělila o svou zkušenost:

„Nyní trávím tři týdny v irském Dublinu, kde se snažím zdokonalit a vylepšit své schopnosti v anglickém jazyce. Bydlím v krásném typicky irském řadovém domě kousek od Phoenix parku, největšího městského parku v Evropě. Do centra to ale není daleko, každý den dojíždím dvoupatrovým autobusem do srdce města, kde se nachází i jazyková škola CES – CENTER OF ENGLISH STUDIES. V jazykové škole cvičíme gramatiku, poslech, konverzaci i psaní. Pobyt zde je pro mě velkou zkušeností a zážitkem. V naší skupince potkávám studenty z Brazílie, Mexika, Chile, Kolumbie, Turecka nebo Koreji. Setkání a povídání s nimi je velmi obohacující. Těší mě, že jsem dostala možnost poznat zemi se zajímavou historií, kulturou a moc milými lidmi.“