ERASMUS+ Vzdělávací mobility jednotlivců

Projekt 2022-1-CZ01-KA122-SCH-000076726

Naše školka obdržela finanční prostředky na jazykové vzdělávání zaměstnanců v rámci projektu Erasmus + Mobility osob.  Ve školce běžně kromě češtiny a němčiny využíváme ke komunikaci s rodiči i jiné jazyky, zejména angličtinu. V rámci tohoto projektu budou moci naši spolupracovníci v následujícím roce vycestovat na třítýdenní jazykový pobyt v zahraničí.