Opět po roce se bude v naší školce konat již tradiční literární odpoledne se spisovatelkou Radkou Denemarkovou!

Děti se zúčastní spisovatelské dílničky a rodiče potom navečer zveme na autorské čtení z děl dětí spojené s malým občerstvením! Budeme společně vymýšlet příběhy, vyprávět si, psát a tvořit.

Máme velkou radost, že tuto mimořádnou událost můžeme dětem ve školce opět nabídnout!