s panem farářem Lotharem z německé katolické farnosti