Poslední den před vánočními prázdniny se ve školce uskuteční vánoční koncert. naše kolegyně Angelika a její děti nám zahrajÍ vánoční koledy na violu, housle a violoncelo. Společně si zazpíváme a krásně se naladíme na vánoční svátky :)