Tohoto krásného adventního trhu se již tradičně účastníme a k programu přispějeme vystoupením našich dětí.