Povídání o Vánocích s evangelickou farářkou paní Kristýnou Malíškovou Pileckou.