Poprvé do školky – Erasmus +

V roce 2018 naše školka uspěla se žádostí na podporu projektu „Poprvé do školky“. Našimi partnery jsou školky německé menšiny v dánském Sonderborgu (DKS) a školky nadace von Laer Stiftung v Bielefeldu a Blombergu. Cílem našeho projektu je setkávání a výměna zkušeností pedagogů v jednotlivých zařízeních, zejména na téma adaptační fáze a dvojjazyčnost.

V minulém školním roce měly čtyři naše kolegyně možnost vycestovat na týdenní hospitaci do Německa a Dánska. Zuzka a Tereza strávily zajímavý týden v Dánsku, kde se účastnily programu ve školkách DKS. V těchto školkách se mluví výlučně německy, okolním jazykem je dánština, děti tedy z velké části mluví oběma jazyky. Do dánských školek jsou přijímány děti již od jednoho roku. Adaptační fáze zde probíhá podobně jako u nás, nové děti do školky přicházejí postupně a rodiče je doprovázejí. Naše kolegyně velmi ocenily příjemnou a klidnou atmosféru v dánských školkách. Z praktických poznatků, které je zaujaly, byla zejména odpolední spánek všech malých dětí venku v kočárcích – a to za každého počasí! Také se jim líbilo stravování dětí, ty si v Dánsku do školky přinášejí vlastní krabičky s jídlem, ale jedná se vždy o velmi zdravé pokrmy. Lucie a Nicole zase odcestovaly na týdenní hospitace do Německa. Adaptační fáze v německých školkách je zcela jiná. Všechny nové děti nastupují zpravidla ve stejném termínu, do školky přicházejí nejprve na několik málo hodin v různých časech, věnuje se jim tzv. provázející učitelka. Co se týká jazykového konceptu, nabízejí německé školky výuku angličtiny s rodilým mluvčím po různě dlouhou dobu. Z jazykového hlediska bylo pro naše kolegyně spíše zajímavé to, jakým způsobem se učitelky v těchto školkách věnují dětem s odlišným mateřských jazykem, kterých je v některých školkách i více než polovina.

Naši školku naopak navštívily v lednu a květnu 2019 2 dánské a 2 německé kolegyně, které se seznámily s provozem naší školky, zažily v praxi adaptační proces a naši bilingvní výuku. Lara, Vanessa, Kira a Bettina strávily týden v naší školce. Během těchto dnů se zapojily do programu naší školky. Velmi se jim líbil náš jazykový koncept, výborná jazyková vybavenost našich učitelek i to, jak většina dětí mluví výborně česky i německy. Dále také ocenily teplé obědy, které děti ve školce dostávají – to v Dánsku ani Německu není samozřejmostí.

Kromě výměny pedagogů se již dvakrát sešli i ředitelé zúčastněných školek, cílem jejich setkání je zpracovat poznatky projektu do brožurky, která bude pomáhat rodičům i dalším pedagogům připravit co nejlépe adaptační fázi pro každé dítě.
Naše školka klade dlouhodobě velký důraz na pozvolnou adaptaci nových dětí, snažíme se, aby nástup děti do školky probíhal co možná nejlépe, aby děti měly možnost si ve školce zvyknout v přítomnosti rodiče a aby paní učitelky zvládaly tuto do určité míry náročnou situaci profesionálně. 
Tento projekt bude v tomto školním roce dále pokračovat, v březnu 2020 se opět uskuteční týdenní hospitace pedagogů.


Diskuze