Poprvé do školky: Adaptační fáze pro děti ve věku do tří let

2018-1-CZ01-KA201-048160

Od roku 2018 do roku 2020 v naší školce probíhal projekt Erasmus + s názvem Poprvé do školky. Pravidelně jsme Vás informovali o setkáních mezi našimi paní učitelkami a dánskými a německými kolegy a týdenních hospitacích ve školkách zahraničních partnerů i ve školce naší.

Na základě těchto setkání si Vám nyní dovolujeme představit výsledek tohoto projektu: dvojjazyčnou brožurku o prvních dnech ve školce. V této brožurce bychom Vám rádi na příkladech partnerských školek představili uchopení adaptační fáze v jednotlivých zemích. Postřehy z hospitací jsme vyhodnotili a chtěli bychom je tímto nabídnout nejen dalším školkám jako doporučení pro zpracování konceptu ideální adaptační fáze, ale i rodičům, kteří se chtějí na přechod svého dítěte do školky připravit a adaptaci mu ulehčit.

Přejeme Vám příjemné čtení!

Tento projekt byl financován z programu Evropské unie Erasmus +. Děkujeme za to!

Zpráva v .pdf ZDE