MŠ KIDS Company – šablony III

V naší školce se od 1. 9. 2020 do 31. 10. 2021 realizuje projekt s názvem „MŠ KIDS Company-šablony III“, reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0018154, financovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol a podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit. V případě naší školky byla finančně podpořena pracovní pozice chůvy ve skupině Kuřátek! Děti se v rámci tohoto projektu mohou těšit také na zajímavý projektový den, o kterém Vás budeme včas informovat!