LITERÁRNÍ ODPOLEDNE S RADKOU DENEMARKOVOU / LITERATURNACHMITTAG MIT RADKA DENEMARKOVÁ

Náš projekt: OP PPR Multikulturní asistent, CZ 07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001643

Včera, 22.6..2021, se v naší školce konalo literární odpoledne pro děti s autorským čtením pro rodiče. Děti spolu se spisovatelkou Radka Denemarková vymyslely a napsaly krásné příběhy, které potom samy i ilustrovaly. Na čtení z děl našich malých spisovatelů jsme pozvali i jejich rodiče a přátele. Bylo to krásné odpoledne a večer, plné fantazie, příběhů, milých rozhovorů a setkání. Děkujeme Radka Denemarková, že si na naši školku již po mnoho let, vždycky znovu, najde ve svém nabitém programu čas 🙂Tato akce byly finančně podpořena v rámci projektu OP PPR Multikulturní asistent, CZ 07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001643. Děkujeme za to!

OP PPR Multikulturní asistent, CZ 07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001643