Evropský sbor solidarity – projekt dobrovolnictví

Naše školka v rámci tohoto projektu přivítá v září 2019 další dvě dobrovolnice Magdu a Hannah.
Projektu se účastníme od roku 2017, od té doby dobrovolnou službu v trvání 12 měsíců ve školce absolvovaly již 3 dobrovolnice z Německa, Frederike, Georgina a Merin.
Projekty dobrovolnictví poskytují mladým lidem možnosti reagovat na důležité společenské
potřeby a dobrovolníkům umožnit získat nové zkušenosti, dovednosti a kompetence pro svůj osobní, vzdělávací, sociální, občanský a profesní rozvoj, a tím zvýšit jejich úspěšnost na trhu práce.
Těšíme se, že můžeme být součástí tohoto zajímavého projektu a můžeme umožnit mladým lidem sbírat zkušenosti a nové zážitky vnaší školce. Dobrovolníci svou přítomností, svými nápady a mladistvým elánem obohacují náš každodenní program ve školce, naše kolegyně a zejména děti se velmi těší z jejich společnosti.

Diskuze