Divadelní soubor Buchty a loutky na návštěvě v naší školce

Projekt OP PPR Multikulturní asistent,CZ 07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001643

Na zahradě naší školky se první týden v září konala zahradní slavnost nejen pro děti a jejich rodiče, ale i pro naše sousedy a česko-německou komunitu. Během slavnosti nás čekala dvě divadelní představení:

Školkové děti vystoupily s česko-německým divadelním představením na téma Cesta časem, které vzniklo ve spolupráci a pod odborným souboru Buchty a loutky.

Dále jsme měli možnost shlédnout profesionální loutkové divadlo v podání Buchet a loutek, které si pro naši školku připravilo německou pohádku Neposlušná kůzlátka. Divadlo se všem velmi líbilo, děti i ostatní hosté si po představení mohli prohlédnout loutky úplně zblízka. Po představení na děti čekalo ještě pár zajímavých her a soutěží na zahradě školky a řada milých setkání.

Tato akce byly finančně podpořena v rámci projektu OP PPR Multikulturní asistent, CZ 07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001643. Děkujeme za to!