Naše dobrovolnice Hannah a Magda

Seit September arbeiten wir, Magda und Hannah, als Freiwillige in dem Kindergarten Kids Company in Prag. Dieser Freiwilligendienst läuft mit Tandem über das Europäische Solidaritätskorps. Im Kindergarten ist eine von uns in der Kükengruppe und eine von uns in der Entengruppe aktiv. Das heißt, dass wir den Tag damit beginnen, mit den Kindern einen Morgenkreis zu machen, dann zu frühstücken, zu spielen und schließlich in den Garten zu gehen. Da wir am Vormittag im Kindergarten ein deutsches Programm haben, reden wir natürlich mit den Kindern deutsch. Mittlerweile verbinden die Kinder uns, als deutsche Muttersprachler, mit der deutschen Sprache und versuchen stets auf Deutsch mit uns zu kommunizieren. Es ist schön zu sehen, wie einige Kinder ihre deutschen Sprachkenntnisse mit unserer Hilfe erweitern können. Während im Kindergarten am Nachmittag ein tschechisches Programm vorgesehen ist, beschäftigen wir uns mit anderen Aufgaben. Diese beinhalten beispielsweise Portfolios für die Kinder zu gestalten, Bilder auszusuchen oder Artikel für die Zeitung zu schreiben… Insgesamt macht uns die sehr abwechslungsreiche Arbeit im Kindergarten viel Spaß. Auch in unserem Privatleben fühlen wir uns in Prag sehr wohl. Hier gibt es viel zu erleben und zu entdecken. Deshalb kommt es uns auch so vor, als ob die Zeit wie im Flug vergeht ?

Und weiter können Sie sehen, was für Fortschritte wir in Tschechisch gemacht haben ?

My, Magda a Hannah, pracujeme od září jako dobrovolnice v mateřské škole KIDS Company v Praze. Tato dobrovolná služba probíhá pod záštitou Evropského sboru solidarity. V mateřské škole je jedna z nás ve skupině Kuřátek a druhá ve skupině Kačenek. To znamená, že začneme den tím, že si s dětmi uděláme ranní kruh, potom snídáme, hrajeme si a nakonec jdeme na zahradu. Protože ve školce máme ráno německý program, mluvíme s dětmi samozřejmě německy. Mezitím nás děti jako rodilé mluvčí v němčině spojují s německým jazykem a vždy se s námi snaží komunikovat německy. Je příjemné vidět, jak některé děti mohou i s naší pomocí rozšířit své znalosti německého jazyka. Zatímco ve školce odpoledne probíhá český program, zabýváme se dalšími úkoly. Patří mezi ně například příprava portfolií pro děti, výběr obrázků nebo psaní článků pro noviny … Celkově práce ve školce je pro nás zábavou. I soukromě se nám v Praze velmi líbí. Stále tu objevujeme něco nového. Takže nám připadá, že čas plyne strašně rychle ?

A taky, jak vidíte, jsme se už trochu naučily česky ?

Kommentar verfassen