sochoronli

Náš krásný svět – Projekt OP PPR Multikulturní vzdělávání v KIDS Company, reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000818

Projekt byl zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol a přímá podpora dětí s odlišným mateřským jazykem a jejich rodičů, a to formou podpory školního asistenta (v naší školce působil dvojjazyčný školní asistent), odborně zaměřených tematických setkání a komunitně osvětových setkání , kterých jsme realizovali celkem pět. V naší školce mluví téměř všechny děti i …

Náš krásný svět – Projekt OP PPR Multikulturní vzdělávání v KIDS Company, reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000818 Pokračovat ve čtení »

Multikulturní vzdělávání v KIDS Company Praha – program OP PPR

V březnu 2018 byl z programu EU OPP PR podpořen náš projekt „Multikulturní vzdělávání“. V naší školce již druhým rokem pracuje multikulturní asistent, který pomáhá dětem s odlišným mateřským jazykem. Asistent je mostem nejen mezi dětmi a učitelkou, ale i mezi dětmi navzájem. Asistent dětem pomáhá, aby se co nejdříve naučily základy českého nebo německého jazyka.Ve školním roce 2018/2019 …

Multikulturní vzdělávání v KIDS Company Praha – program OP PPR Pokračovat ve čtení »

Poprvé do školky – Erasmus +

V roce 2018 naše školka uspěla se žádostí na podporu projektu „Poprvé do školky“. Našimi partnery jsou školky německé menšiny v dánském Sonderborgu (DKS) a školky nadace von Laer Stiftung v Bielefeldu a Blombergu. Cílem našeho projektu je setkávání a výměna zkušeností pedagogů v jednotlivých zařízeních, zejména na téma adaptační fáze a dvojjazyčnost. V minulém školním roce …

Poprvé do školky – Erasmus + Pokračovat ve čtení »

Evropský sbor solidarity – projekt dobrovolnictví

Naše školka v rámci tohoto projektu přivítá v září 2019 další dvě dobrovolnice Magdu a Hannah.Projektu se účastníme od roku 2017, od té doby dobrovolnou službu v trvání 12 měsíců ve školce absolvovaly již 3 dobrovolnice z Německa, Frederike, Georgina a Merin.Projekty dobrovolnictví poskytují mladým lidem možnosti reagovat na důležité společensképotřeby a dobrovolníkům umožnit získat …

Evropský sbor solidarity – projekt dobrovolnictví Pokračovat ve čtení »