8.9.2021 Divadlo ve školce

Projekt OP PPR Multikulturní asistent,CZ 07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001643

Již zítra. 8.9.2021 od 16 hodin, se na zahradě naší školce koná komunitně-osvětové setkání s divadelní tématikou. Těšit se můžete na vystoupení souboru Buchty a loutky s představením Neposlušná kůzlátka.

Tato akce byly finančně podpořena v rámci projektu OP PPR Multikulturní asistent, CZ 07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001643. Děkujeme za to!