8.1.2020 Tři králové / Sternsinger

Každý rok po vánočních svátcích se do ulic měst a vesnic vydávají tříkráloví koledníci a navštěvují domy, byty, ale i kanceláře. Připomínají nám tři krále, kteří přišli z východu a přinesli dary novorozenému Ježíškovi. Tři králové šli za betlémskou hvězdou, kterou spatřili na obloze a které je vedla až do Betléma. Koledníci přinášejí začátkem každého roku do domů a bytů požehnání. Tříkráloví koledníci také prosí o finanční příspěvek, který je určen pro potřebné děti na celém světě. I v tomto roce se naše školka přidá k Tříkrálové sbírce a naši tři králové se vydají na cestu po Praze ve středu 8.1.2020 dopoledne. Pokud chcete naše malé koledníky potkat, přijďte v 9 hodin do školky.

Jahr für Jahr gibt es zum Ende der Weihnachtszeit den Brauch, dass Kinder als „Sternsinger“ durch Städte und Dörfer ziehen und Häuser, Wohnungen, aber auch Institutionen besuchen. Sie erinnern damit an die Heiligen Drei Könige, von denen in der Bibel erzählt wird, dass Sie von Osten kamen, um das neugeborene Jesuskind in Bethlehem zu beschenken. Dabei folgten sie einem außergewöhnlichen Stern, den aufgehen sahen und als Zeichen für die Geburt des göttlichen Kindes interpretierten. Die Sternsinger bringen am Beginn des Neuen Jahres den Weihnachtssegen in die Häuser. Sie schreiben an die Türen: „C+M+B“, was so viel heißt wie: „Christus mansionem benedicat“ – „Christus segne dieses Haus“. Die Sternsinger bitten auch um Spenden, die für arme Kinder in der ganzen Welt verwendet werden. Auch im Jahr 2020 schließt sich unser Kindergarten der Sternsingerkation an und unsere kleinen Drei Könige machen sich am Mittwoch, den 8. Januar 2020 vormittags auf den Weg. Wenn Sie im Kindergarten dabei sein möchten, kommen Sie um 9 Uhr!

Diskuze