24.01.2019 Náš krásný svět – Setkání s pedagogy z dánských a německých školek

V rámci projektu Multikulturní vzdělávání jsme zorganizovali setkání s pedagogy z mateřských škol v Německu a Dánsku. Během této akce se mohli rodiče dětí z naší školky i další hosté seznámit s tím, jakým způsobem se problematikou dvojjazyčnosti zabývají v zahraničních mateřských školách.

Našimi hosty byly paní Lara Lehwald, učitelka z německé školky v dánském Sonderborgu, a paní Bettina Linnweber, učitelka německo-anglické školky v německém Bielefeldu.

Rodiče si během setkání vyslechli informace o začleňování děti s odlišným mateřským jazykem v Dánsku a Německu, tedy v zemích, kde s touto problematikou mají dlouholetou zkušenost. Konkrétní informace jsme se dozvěděli z dánské školky, jejímž vyučovacím jazykem je němčina, ale celá řada dětí pochází z rodin, které mluví pouze dánsky. Další zkušenosti byly z německé školky, do které dochází více než polovina dětí s odlišnými mateřským jazykem a kde se děti navíc učí i anglicky. Během setkání jsme mohli rodiče seznámit s průběhem začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem do třídy v naší školce. Rodiče byli informováni o roli a úkolech multikulturního asistenta v naší třídě Kačenek. U některých přítomných rodičů toto setkání pomohlo rozptýlit jejich obavy, že dítě bude mít při začleňování se do kolektivu větší problémy, protože zatím nehovoří českým nebo německým jazykem.

Oběma našim hostům děkujeme za krásně připravenou a zajímavou prezentaci a jejich fundované odpovědi na dotazy rodičů.

Toto odborně zaměřené tématické setkání bylo podpořeno v rámci projektu Multikulturní vzdělávání v KIDS Company, reg. č. projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/14 045/0000818.