22.6.2021 Literární odpoledne s Radkou Denemarkovou

Podpořeno v rámci projektu OP PPR Multikulturní asistent, CZ 07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001643

Srdečně zveme děti ze třídy Vlaštovek na napínavé literární odpoledne ve školce

v úterý 22.6.2021 od 14 hodin.

Společně se spisovatelkou Radkou Denemarkovou si budeme vyprávět, číst a psát.

Rodiče potom zveme na autorské čtení děl vzniklých během literárního odpoledne a debatu se spisovatelkou Radkou Denemarkovou.

Těšíme se na Vás od 18:00 hodin.