21.6.2019 Náš krásný svět – Cesta kolem světa

Od března 2019 jsme s dětmi připravovali nový projekt Cesta kolem světa. Vybrali jsme některé země, ze kterých naše děti či paní učitelky pocházejí. Děti tak měly možnost se na delší dobu ponořit do kultury různých zemí. Jednotlivých zemím jsme se intenzivně věnovali většinou dva týdny.  Děti se seznámily s jazykem, tradicemi a různými zajímavostmi z Německa, Dánska, Polska, Brazílie, Francie a Číny a Iránu. Do projektu se zapojili intenzivně i rodiče dětí, kteří z těchto zemí pocházejí a přišli je dětem do školky představit. Maminka z Číny naučila děti jíst rýži pomocí hůlek, nacvičovali jsme polskou mazurku, naučili se francouzskou písničku, připravili dánské smorrrebrod a na koberci odletěli do Persie. Cílem projektu bylo probudit v dětech zájem o odlišné kultury a vnímat tyto kulturní odlišnosti jako něco zajímavého a obohacujícího.

Náš půlroční projekt vyvrcholil letní slavností v červnu 2019. Na tuto akci paní učitelky připravily s dětmi vystoupení na téma Cesta kolem světa, kde děti letadlem postupně navštívily různé země a prezentovaly je. Rodiče se s nadšením zapojili do přípravy občerstvení typického pro jednotlivé země, během slavnosti proběhla ochutnávka pokrmů a s tím spojené představení tradic jednotlivých zemí. Ochutnali jsme tak čínské masové knedlíčky, polské pirohy, německé preclíky, české koláče, perský zeleninový salát a další pochutiny.

Paní učitelky připravily na zahradě hry, které se vztahovaly k tématu „Cesta kolem světa“, které si rodiče a děti rádi společně zahrály.

Rodiče dětí z naší školky pochází z kulturně odlišného prostředí, během letní slavnosti měli možnost se vzájemně seznámit a svou kulturu také ostatním představit. Při letní slavnosti jsme také měli možnost představit naši multikulturní školku sousedům, dalším školám a školkám. Účastníci akce, kteří pocházejí z různých zemí, pomohli vytvořit dokonalé multikulturní prostředí na této slavnosti.

Toto komunitně osvětové setkání bylo podpořeno v rámci projektu Multikulturní vzdělávání v KIDS Company, reg. č. projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/14 045/0000818.