19.11.2021 Koncert Ramonika

Projekt OP PPR Multikulturní asistent,CZ 07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001643

Brzy přivítáme ve školce v rámci našeho multikulturního projektu hudební trio Ramonika, se kterým se vydáme na cestu. Vezmeme s sebou nejen svá zavazadla, ale také to, co nosíme ve svém srdci. V Česku žije mnoho národností. Hravou a interaktivní formou se seznámíme s jejich hudbou a tradicemi. Společně postavíme dům, ve kterém můžeme bydlet pod jednou střechou…

V první části akce si popovídáme na téma „Jak nás hudba spojuje“, dozvíme se o hudbě jednotlivých etnických skupin, menšin a skupin žijících v České republice.

V druhé části v rámci interaktivního hudebního vystoupení se seznámíme s hudbou typickou pro Českou republiku, její menšiny i naše sousední státy v ukázkách, které budou bavit děti i dospělé.

Tato akce byly finančně podpořena v rámci projektu OP PPR Multikulturní asistent, CZ 07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001643. Děkujeme za to!

a