18.02.2020 Náš krásný svět – Přednáška o dvojjazyčnosti

Poslední akcí v rámci projektu Multikulturní vzdělávání bylo setkání s kolegyněmi z česko-německé školky JUNIKORN v Plzni.

Dvojjazyčnost je v naší školce stále aktuálním tématem. Pozvali jsme proto na besedu dvě milé kolegyně, Ing. Janu Konečnou a Ing. Alenu Svobodovou, které se v česko-německém prostředí pohybují poměrně dlouhou dobu, jejich dvojjazyčná školka JUNIKORN existuje již více než pět let. Za tuto dobu se při své práci setkaly s celou řadou dvojjazyčných rodin. Obě mateřské školy spolu již několik let spolupracují a vyměňují si zkušenosti nejen s problematikou vícejazyčnosti.

Odbornice nejdříve krátce seznámily rodiče s různými teoriemi dvojjazyčnosti, potom se již věnovaly celé řadě příkladů z praxe (dobré a špatné zkušenosti, rozvoj slovní zásoby, výslovnost, psychologická stránka, …).

Rodiče již při představení měli možnost nastínit svou rodinnou jazykovou situaci a říci, co je na dvojjazyčné výchově zajímá. Všichni účastníci se zájmem vyslechli přednášku a poté se velmi aktivně zapojili do diskuse. Rodiče i vzájemně sdíleli svou dobrou praxi a osvědčené tipy na výchovu vícejazyčných dětí. Přednášející velmi citlivě vedly následnou diskusi a rodiče motivovaly k pokládání dotazů a sdílení vlastních zkušeností.

Cílem této akce bylo informovat rodiče o výhodách vícejazyčnosti u předškolních dětí, případně rozšířit jejich informace v této oblasti. Přednášky se zúčastnili zejména rodiče zejména mladších či ve školce nových dětí, velmi živě a dlouho se na toto téma diskutovalo.

Toto odborně zaměřené tematické setkání bylo podpořeno v rámci projektu Multikulturní vzdělávání v KIDS Company, reg. č. projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/14 045/0000818.