16.03.2020 Aktuální informace!

Milí rodiče,

jak všichni  jistě víte, situace kolem nás se mění každou chvíli.

Naše školka prozatím zůstává otevřená a budeme se snažit provoz udržet, dokud to bude možné.

Pokud budou vydána vládou či městem Prahou jakákoliv další opatření zakazující či omezující provoz mateřských škol, budeme Vás neprodleně informovat.

V následujících dnech se budeme snažit péči o Vaši děti co nejlépe naplánovat i přesto, že několik našich kolegyň nyní zůstává doma.

Prosím, dejte nám ještě dnes co nejdříve vědět, zda Vaše děti zítra a dále v tomto týdnu do školky přijdou.

Pokud máte možnost si děti nechat doma, tak to v této neklidné době jen doporučujeme!

Pokud Vaše děti do školky zítra a v dalších dnech přijdou, dejte jim prosím s sebou do krabičky malou dopolední a odpolední svačinku.

Školka od zítřka zajistí dětem pouze obědy!

Prosíme Vás také, abyste se ve školce zdržovali jen po dobu nezbytně nutnou k předání či vyzvednutí Vašeho dítěte. Nezdržujte se v šatně s jinými rodiči.

Omezte prosím také kontakt s učitelkami na nezbytnou míru, pokud nám cokoliv potřebujete sdělit, učiňte tak prosím telefonicky.

Pokud máte roušku, použijte ji prosím při vstupu do školky!

Moc Vás všechny zdravíme, buďte na sebe opatrní a zůstaňte zdraví!!!