Multikulturní vzdělávání v KIDS Company Praha – program OP PPR

V březnu 2018 byl z programu EU OPP PR podpořen náš projekt „Multikulturní vzdělávání“.

V naší školce již druhým rokem pracuje multikulturní asistent, který pomáhá dětem s odlišným mateřským jazykem. Asistent je mostem nejen mezi dětmi a učitelkou, ale i mezi dětmi navzájem. Asistent dětem pomáhá, aby se co nejdříve naučily základy českého nebo německého jazyka.Ve školním roce 2018/2019 jsme realizovali celoroční školkový projekt „Náš krásný svět“.

Během celého roku jsme si dětmi povídali o různých zemích, odkud děti nebo jejich rodiny pocházejí. Cestovali jsme do Německa, Polska, Dánska, Brazílie a Číny, za pomocí rodičů se děti důkladně seznámily s tradicemi a zvyky těchto zemí. Náš projekt vyvrcholil na letní slavnosti, na které děti vystoupily s představením „Náš krásný svět“ a spolu s rodiči připravily pokrmy z jednotlivých zemí.

V rámci tohoto projektu jsme v lednu 2019 uskutečnili odborně tematické setkání rodičů s odborníky z dánské a německé mateřské školy a povídali jsme si o našich a jejich zkušenostech s multikulturní výchovou a dvojjazyčností ve školkách. Další setkání s odborníkem proběhlo v říjnu 2019 – se zkušenou logopedkou jsme si povídali o jazykovém vývoji u dvojjazyčných dětí, výhodách a problémech dvojjazyčnosti doma a ve školkách. V prosinci 2019 proběhne další odborně tematické setkání, tentokrát na téma „Z pohádky do pohádky“. Povídání o tom, jaký význam mají pohádky pro jazykový vývoj předškolní dětí a roli pohádek v multikulturní výchově doplní vystoupení souboru Buchty a loutky s pohádkou Skřítek.