10.2.2020 Náš krásný svět – Literární odpoledne se spisovatelkou

V našem projektu Multikulturní vzdělávání se zabýváme také pohádkami a příběhy. Při minulé akci jsme jednu pohádku v podání loutkového divadla shlédli, nyní jsme se rozhodli, že si děti zkusí samy příběh napsat.

Naše pozvání na literární odpoledne přijala paní Mgr. Michaela Škultéty, významná česká překladatelka z němčiny, která se zaměřuje zejména na současnou německojazyčnou literaturu a beletrii pro děti a mládež. Je laureátkou Zlaté stuhy za knihy pro děti a mládež a dvojnásobnou laureátkou překladatelské soutěže Jiřího Levého. Kromě řady překladů vydala v roce 2019 i svou vlastní knihu Život a jiné nesrovnalosti. Mezi její nejdůležitější překlady knih pro děti patří například Děvčátko s kosou od Michala Stavariče,

Během našeho literárního odpoledne paní Škultéty nejprve dětem vyprávěla o tom, jak knihy vznikají, jak spisovatelé příběhy vymýšlejí, jak se knihy z různých jazyků překládají a jak jeden příběh může existovat v různých jazycích. Po tomto úvodním seznámení si děti spolu se spisovatelkou zkusily vymyslet, sepsat a ilustrovat vlastní příběh. Paní Škultéty děti výborně motivovala a naváděla k vymýšlení příběhu, děti celé odpoledne výborně spolupracovaly, pilně vymýšlely, a to v českém i německém jazyce. Paní Škultéty s nimi o jejich nápadech diskutovala a posléze převáděla jejich vyprávění do psané podoby. Během tvůrčího odpoledne tak vznikl příběh „O bílém a černém duchovi“ i s nádhernými ilustracemi od všech autorů. Nakonec všichni společně ještě příběh i přeložili do německého jazyka.

Nově vzniklou knihu potom spisovatelka a děti v závěru workshopu prezentovali hostům – rodičům. Při slavnostním autorském čtení spisovatelka rodičům přiblížila, jak příběh vznikal a představila jednotlivé malé autory a krátce pohovořila o jejich literárním nadání 😊 Poté rodičům z tohoto nového literárního díla četla.

Po náročném tvůrčím dni si děti odešly hrát a paní Škultéty měla možnost věnovat se besedě s rodiči. Debatovalo se o právě proběhlém literárním projektu, o česko-německé literatuře a překladech mezi těmito jazyky. Rodiče se zajímali také o moderní kvalitní dětskou literaturu. Rodiče velmi ocenili možnost osobně se seznámit a hovořit s jednou z významných českých překladatelek z německého jazyka a prohlédnout si její knihy, které na akci přinesla.

Všichni účastníci projektu obdrželi autorský výtisk knihy „O bílém a černém duchovi“ 😊

Toto komunitně osvětové setkání bylo podpořeno v rámci projektu Multikulturní vzdělávání v KIDS Company, reg. č. projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/14 045/0000818.