10.12.2019 Náš krásný svět – Z pohádky do pohádky

V rámci projektu Multikulturní vzdělávání jsme v naší školce uspořádali pro děti, jejich rodiče a další hosty divadelní představení a diskusi s odborníky o významu pohádek pro multikulturní výchovu.

Naším hostem byl divadelní soubor Buchty a loutky, nezávislé alternativní loutkové divadlo, hrající pro děti i dospělé v Čechách i zahraničí. Herci si pro nás připravili loutkové představení severské pohádky „Skřítek“. Děti si po skončení představení pohrály s loutkami a navštívily „zákulisí“ divadla.

Divadelní představení se konalo v českém jazyce, což ale nepředstavovalo žádný problém pro děti s odlišným mateřským jazykem, protože krásné ztvárnění bylo pro děti velmi poutavé a děj mohly děti sledovat i díky názornosti.

Po vystoupení následovala krátká prezentace o významu pohádek v interkulturním kontextu a o pohádkách jako důležitém prostředku multikulturní výchovy. Marek Bečka a Vítek Brukner hovořili také o důležitosti pohádek pro rozvoj obou mateřských jazyků, případně učení se cizímu jazyku v raném věku dítěte.

Ředitelka naší školky Zuzana Lottesová pohovořila o tom, jak pohádkové příběhy využíváme ve školce. Pomocí pohádkových knih, vyprávění pohádek či pohádkových představení je začlenění dětí s odlišným mateřským jazykem ve školce jednodušší. I když děti nerozumí přesně celému textu, často obsah pohádky znají ze svého mateřského jazyka a mohou se do aktivit v kolektivu dobře zapojit.

V následné diskusi odborníci nejprve rodičům doporučili společné čtení s dětmi, a to zejména čtení tradičních pohádek. Takové pohádky jsou pevnou součástí národní kultury, se kterou by se měl každý z nás seznámit. I když děti dnes často preferují moderní pohádky a příběhy, tradiční pohádky tvoří pevný základ pro další literární vzdělání. Řada tradičních pohádek přináší morální ponaučení, které je platné i v dnešní době. Kromě toho čtení a vyprávění pohádek také velmi pozitivně působí na rozvoj slovní zásoby.

Toto odborně zaměřené tematické setkání bylo podpořeno v rámci projektu Multikulturní vzdělávání v KIDS Company, reg. č. projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/14 045/0000818.