04.05.2020 – PROVOZ ŠKOLKY

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 4.5.2020 DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

(po dobu trvání epidemiologických opatření)

Vážení rodiče,

na základě doporučení a tzv. hygienického manuálu vydaných Ministerstvem školství dne 3.5.2020 bychom Vás chtěli informovat o opatřeních pro provoz mateřských škol platných do konce školního roku 2019/2020:

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy

Při cestě do školky a ze školky dodržujte obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“)
 • dodržení odstupu 2 metry v souladu s mimořádnými opatřeními (není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).

 Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou

 • Neshromažďujte se před školkou; školka je případně povinna zajistit organizaci pohybu osob před školkou.
 • Před školkou dodržujte odstup 2 metry od ostatních.

 V prostorách mateřské školy

 • Pobyt venku probíhá během dopoledního programu odděleně pro jednotlivé třídy, a to výhradně na zahradě školky. Odpolední pobyt venku bude prodloužen tak, aby děti strávily delší dobu mimo třídy.
 • Rodiče ani jiné osoby nevstupují do školky ani na zahradu, předávají děti u dveří.
 • Děti a personál školky roušky v prostorách školky ani na zahradě nosit nemusí.
 • Přesto Vás prosíme, zanechte dětem ve školce jednu roušku v uzavíratelném sáčku pro nenadálé případy.
 • Roušku použije personál školky při kontaktu s rodiči.
 • Děti dostávají každý den čistý ručník.
 • Každý den dezinfikujeme všechny povrchy a několikrát denně povrchy nebo předměty, které používá velký počet lidí (např. kliky dveří, spínače světla…)
 • Učitelky zajistí ve třídách pravidelné větrání (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut).
 • Neprodleně po přezutí a převlečení si musí děti i personál důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.

Při podezření na možné příznaky COVID-19

 • Osobám s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) je vstup do školy přísně zakázán!
 • Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce, aby dítě okamžitě vyzvedli. O podezření jsme povinni informovat spádovou hygienickou stanici. Ostatní děti budou potom přemístěny do jiné místnosti nebo bude výuka změněna na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud nebude znám zdravotní stav indisponovaného dítěte.
 • Pokud se u zaměstnance mateřské školy příznaky objeví v průběhu pracovní doby, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Děti pak umístíme do jiné místnosti nebo změníme aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud nebude znám zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy.

 Rámcová pravidla pro zajištění školní stravování v zařízení školního stravování

 • Školní stravování probíhá v běžné podobě.
 • Před zahájením stravování si každé dítě důkladně umyje ruce.
 • Pokrmy vydávají paní učitelky, rovněž i nádobí a čisté příbory. Děti si samy jídlo a pití nenabírají.

Osoby s rizikovými faktory

 • V případě, že dítě patří do rizikové skupiny (podrobnosti jsou uvedené v prohlášení, které rodiče podepsali) nebo pokud některý z bodů naplňuje osoba, která s dítětem žije ve společné domácnosti, doporučujeme rodičům, aby tyto rizikové faktory zvážili a rozhodli o docházce dítěte do školky s tímto vědomím.
 • Od 4.5.2020 jsou rodiče povinni při prvním vstupu do školky předat školce toto prohlášení.
 • Pokud rodiče prohlášení nepodepíší, nebude vstup dítěti do školky umožněn.

V Praze dne 4.5.2020

Zuzana Lottesová, DiS.

ředitelka školky